Teamcoaching

Verandering, samenwerken, projectmatig werken, hiërarchie, groepsdruk, tijdsdruk.

Onderwerpen zoals leiderschap, onderlinge communicatie, samenwerking en visievorming komen aan de orde in een team.

 

Paarden zijn kuddedieren. Ze leven in een kudde ten behoeve van hun veiligheid.

Het belang van goed leiderschap, onderlinge verbinding door zorg voor elkaar, een plek en rol voor iedereen, momenten van ontspanning,  keuzes maken en reageren op veranderingen in de omgeving is voor paarden van levensbelang.

Tijdens een teamcoaching gaan we met het paard aan het werk, waarbij jullie als team aan de slag gaan met jullie eigen vraagstukken en oplossingen. Door de feedback van het paard zal de groep antwoorden krijgen op de vraag hoe het beste samen te werken. 

Door de activiteiten zal ieder individu ook inzicht krijgen in zijn/haar eigen rol en talent in het geheel. 

 

Doorgaans duurt een teamcoaching 1.5 uur. We blijven met de benen op de grond, we gaan dus niet paardrijden.

De coach stelt vragen over het proces. De uiteindelijke antwoorden en oplossingen komen uit de teamleden zelf.  Tijdens de activiteit komen aspecten als leiderschap, grenzen stellen, doorvragen, duidelijkheid, bespreekbaar maken, verborgen agenda’s, omgaan met afspraken e.d. in de praktijk aan bod.

Vervolgens hebben jullie ook de mogelijkheid om met de nieuw verworven inzichten te experimenteren. Dit zorgt ervoor dat jullie de nieuwe vaardigheden of inzichten eigen maken.