Paardencoaching 

Equine assisted coaching, oftewel paardencoaching, is een methodiek waarbij paarden ingezet worden om coachees de gelegenheid te geven ervarings­gericht te leren en te profiteren van de feed­back die een paard daarbij kan geven.

Het doel van de coachsessies is om tot bewustwording te komen door middel van activiteiten met paarden en reflectie op wat daarin gebeurt en ervaren wordt. Bewustwording van wat er aan de coachvraag ten grondslag ligt en hoe zich dat in het hier en nu uit. In een emotioneel veilige omgeving kan de coachee onderzoeken, experimenteren en nieuw gedrag uitproberen, en ervaren hoe dat voor hemzelf en de ander (het paard) is. 

Ervaringsgericht

De coach faciliteert het leerproces door steeds te proberen de leer­ervaring aan te bieden die de coachee in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is. De coachee wordt in de sessie gevraagd een activiteit met het paard te doen. Tijdens de reflectiemomenten helpt de coach om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren.

De coachee kan vervolgens experimenteren met nieuw gedrag – in contact met het paard – en opnieuw ervaren. Ervaren wat ander gedrag met hem of haar zelf doet, maar tegelijk ervaren wat de uitwerking ervan met de ander (het paard) doet. Ervaren in plaats van te blijven ‘praten over’: geen woorden, maar paarden!

Oplossingsgericht

Bewustwording van de oorsprong - de oorzaak die ten grondslag ligt aan een coachvraag - is noodzakelijk voor ontwikkeling en een duurzame oplossing. Alleen dan kom je verder dan symptoombestrijding. 

Na bewustwording van deze oorzaak richten we ons vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat de coachee daar in de toekomst mee wil, de oplossing. Het uitgangs­punt is dat de coachee deze oplossing voor zijn of haar coach­vragen zélf in zich heeft. De coach stimuleert hierbij om die eigen oplossing en mogelijkheden zelf te vinden.

Meerdere sensorische en motorische kanalen

De leerervaring komt op verschillende manieren en via verschillende kanalen bij de coachee binnen; alle zintuigen doen mee. Doordat meerdere sensorische en motorische kanalen gestimuleerd worden, worden verschillende delen van de hersenen geactiveerd. Daardoor gaat het leren sneller en beklijft het beter.

Met beide benen op de grond

De sessies kenmerken zich door activiteiten die plaats­vinden op de grond; naast en nooit op het paard. Maar ook in figuurlijke zin blijven we met beide benen op de grond. Coaches werken faciliterend en alleen met dat wat zich daad­werkelijk laat zien, niet met een eigen referentie­kader. 

Bron: Educatief centrum Keulseweg