De kracht van paarden

Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.

Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessies ontstaan daardoor als vanzelf metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. 

Lichaamstaal

Paarden leven in het hier en nu. Een paard denkt niet aan vroeger of later. Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander. 

De kleinste non-verbale signalen worden door paarden opgemerkt. Paarden reageren op wat de menselijke lichaamstaal (en het onderbewuste) hun vertelt. Ze doorzien de verschillen tussen uiterlijk gedrag en onderliggende emoties feilloos.

Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het waarnemen van lichaam en geest. Ze helpen daarmee de focus gericht te houden op het hier en nu. 

Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid

Voor een paard als kuddedier wordt onduidelijkheid in het contact met de ander als onveilig ervaren. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en taken is van levensbelang. Dit maakt ze zeer gevoelig voor hoe kuddeleden zich gedragen en wat er in hen omgaat, of dat nu een paard of een mens is. 

Coachvragen ontstaan wanneer, woorden, gevoelens en daden niet meer in lijn met elkaar zijn. Het paard zal hier direct feedback op geven. Het paard laat zien met zijn gedrag wat nodig is om in balans te komen. In die zin "helen" paarden andere kuddeleden, dus ook mensen. Op deze manier blijft de gehele kudde in veiligheid. .

Paarden reageren direct en neutraal, zijn zeer vergevingsgezind. Ze zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos vanuit het hier en nu tegemoet treden. Je krijgt dus altijd een eerlijke reactie van een paard. Dit creëert een emotioneel veilige omgeving.

 

Bron: Educatief centrum Keulseweg